Referentie

"Veilig en uitdagend"

Als docent merkte ik dat ik moeite had om te gaan met de energie van de klas en individuele leerlingen. Ik voelde me geregeld onzeker voor de klas en ging of in de aanval of in de verdediging.
Karin heeft mij geholpen om te ervaren en in te zien wat bepaalde reacties voor gevoel kunnen oproepen bij degene met wie je in ‘conflict’ bent. Metaforen vanuit aikido werden afgewisseld met concrete tips en praktische oefeningen.
Het heeft ervoor gezorgd dat mijn lichaamshouding is veranderd, waardoor ik meer zelfvertrouwen uitstraal. Ik merk dat dat direct effect heeft op de klas.
Verder voel ik me niet meer zo snel aangevallen en minder klein. Lesgeven is meer een spel geworden. Vaak gaat het goed en kan ik wat ik geleerd heb in praktijk brengen. En regelmatig zijn er momenten waarop het nog niet helemaal lukt. Maar dankzij de coaching van Karin, heb ik nu handvatten die mij kunnen helpen om te bedenken wat ik de volgende keer anders zou kunnen doen om te zorgen dat iets wel lukt.

Is het alleen mijn gevoel dat verandert is of merkt mijn omgeving het ook? Mijn directeur schreef de dag na de laatste coaching op mijn verjaardagskaart: “Wat ben jij snel een echte juf geworden! Top!” Een groter compliment had hij mij op dit moment niet kunnen geven.

Karin, dankjewel voor de coaching! Je schept een veilige omgeving en daagt tegelijkertijd uit. Deze coaching heeft er voor een belangrijk deel aan bijgedragen dat ik, zowel als juf als op persoonlijk vlak, de afgelopen maanden zo hard kon groeien!

Margriet, 27 jaar, docent natuur- en scheikunde

Deze referentie gaat over de volgende product(en):

Coaching  >>