Referentie

"Sterker en beter in balans"

Met het team hebben we ‘Meester over jezelf’ van Ki to Change gedaan. Het heeft ons als persoon en als team sterker gemaakt. Je ziet elkaar tijdens ‘Meester over jezelf’ op een andere manier en we spreken elkaar nu makkelijker aan. We hebben geleerd uit te gaan van onze eigen kracht, staan steviger en zijn beter in balans. Na 3 trainingen begin van het schooljaar zijn we nu klaar voor het vervolg. We hebben er weer zin in. Centreren, werken aan jezelf, ruimte voor elkaar en samen nog sterker worden. Ik gun mezelf en het team meer Ki to Change 🙂

Petra van Eekeren, Directeur Jenaplanschool De Wilgetoren bij Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm

Deze referentie gaat over de volgende product(en):

Meester over jezelf 3-daagse training  >>