Referentie

"Constructief en praktisch"

Ik kwam bij Karin terecht vanwege te weinig zelfvertrouwen en ik was te kritisch op mezelf. Ik was absoluut niet goed in het stellen van mijn grenzen. Hier liep ik tegen aan tijdens het lesgeven aan het voortgezet onderwijs.

Ik wil graag bereiken dat ik tegenover mijn leerlingen duidelijk grenzen kan stellen en leer constructief boos te worden. Ik wil leren met meer zelfvertrouwen met conflictsituaties om te gaan in plaats van mijn gebruikelijke vluchtmechanisme.

De coaching van Karin heeft mij hierbij erg geholpen. We gingen meteen constructief aan de slag zonder teveel gepsychologiseer. Het was niet alleen maar praten, maar ook doen, werken met lichaam en geest. Hierbij bleven we dichtbij de moeilijke situaties waar ik tegenaan was gelopen.

Karin’s aanpak heeft ervoor gezorgd dat mijn zelfvertrouwen toenam en ik beter grenzen kan stellen. Ook ben ik minder kritisch op mezelf en heb ik de eerste stappen gezet in het leren boos worden.

Dat met je lichaam bezig zijn, zoveel invloed heeft op dit soort problemen, was iets nieuws voor mij. Karin is heel praktisch, blijft dichtbij het probleem en ze is absoluut niet dwingend. Karin observeert goed, praat niet te veel, oordeelt niet en schept een open sfeer van vertrouwen. Ze laat je zien wat je op eigen kracht kan bereiken.

Suzanne Agterberg, 24 Docente geschiedenis

Deze referentie gaat over de volgende product(en):

Coaching  >>