Zit jij lekker in je vel?

Herken je het gevoel dat het niet stroomt en je niet lekker in je vel zit? Albert in ieder geval wel. Hij werkte al een aantal jaar in hetzelfde bedrijf, er waren veel veranderingen en onzekerheden en hij merkte dat het een impact op hem had. Hij voelde weerstand in overlegsituaties en merkte dat zijn verdedigingsmechanismen geregeld in werking traden. Tijd om er wat aan te doen vond hij en hij klopte daarvoor bij mij aan.

Verkramping en verlies van energie

Door alle veranderingen was zijn rol in de organisatie veranderd. Dat leverde voor hem vragen op die spanning gaven – wat wordt er precies van me verwacht, kan ik dit wel, hoe zien anderen mij en past dit eigenlijk wel bij me? Door de onzekerheden binnen het bedrijf maakte hij zich ook zorgen over zijn baan en dat leverde stress op ten aanzien van zijn financiële situatie. Hij voelde zich vastgezet.

En dat was letterlijk en figuurlijk. Er zat veel spanning in zijn lichaam. Zette ik hem fysiek onder druk dan verkrampte hij en kon niet flexibel reageren op die verandering. Ook zijn manier van kijken naar wat er speelde op het werk was eenzijdig. Alles had een negatieve en een duidelijke ‘zij’ tegen ‘mij’ lading. Zodra hij verkrampte of in die ‘slachtofferrol’ terecht kwam, voelde hij zijn energie wegstromen en een gevoel van moedeloosheid opkomen.

Ruimte en beweging

We startte met centreren. Toen Albert zijn aandacht naar zijn centrum bracht ervoer hij gelijk meer rust in zijn hoofd en voelde meer ruimte en zachtheid in zijn lijf. Van daaruit liet ik hem lopen. Ik vroeg hem zich voor te stellen op het werk te zijn. Gelijk zag ik al zijn spieren aanspannen, zijn borstkas zakte in en alle sprankeling verdween uit zijn gezicht. ‘Goh, de wereld wordt opeens veel kleiner, ik voel de moedeloosheid opkomen en er zit een knoop in mijn maag’. Hij bracht zijn aandacht terug naar zijn centrum en merkte op dat deze sensaties weer verdwenen. Door een paar keer heen en weer te schakelen tussen ‘werk’ en ‘centreren’ ging Albert steeds beter voelen wat er in zijn lijf gebeurde. Waar hij kon openen en meer beweging in zijn lijf kon toelaten én welke impact dat had op hoe hij zich voelde.

Vervolgens werkten we met inkomende druk. Ik liep met gestrekte arm richting zijn borstbeen en hij observeerde wat er bij hem gebeurde. ‘Ik merk dat ik me schrap ga zetten. Kom maar op, hoor ik mezelf denken. Het gevoel herinnert me aan de weerstand die ik kan voelen tijdens vergaderingen.’ We werkten aan uit de lijn van de inkomende energie stappen en ermee verbinden. Het was voor Albert niet zo moeilijk om uit de lijn te stappen en mee te draaien met de richting van de energie. Het was echter wel moeilijk om echt in verbinding te blijven. Fysiek draaide hij mee maar hij sloot zich af. Bij mij riep dat het gevoel op me niet gezien en gehoord te voelen. We vertaalde dat naar zijn werksituatie. ‘Ja’, zei Albert, ‘ik herken dat wel. Ik zeg soms ja om anderen het gevoel te geven dat ik met ze mee wil. Terwijl ik eigenlijk nee voel en eerlijk gezegd ook bedoel. Ik voel weerstand om mezelf de mogelijkheid te geven het met ze eens te zijn. Dat zou voelen als gezichtsverlies. Daardoor verlopen de vergaderingen ongemakkelijk en zit ik daarna niet lekker in mijn vel.’

Een paar weken later

Drie weken later zagen we elkaar weer. ‘Mijn ervaringen van de vorige keer hebben me aan het denken gezet. De centreeroefening heeft me het inzicht gegeven dat ik altijd een keus heb en daarmee kan beïnvloeden hoe ik mezelf wil voelen. Dat lukt natuurlijk niet altijd en het is moeilijk om daar steeds bewust van te zijn. Maar op het moment dat ik de moedeloosheid voel opkomen breng ik mijn aandacht naar mijn centrum en voel ik meer ruimte om op een andere manier naar dezelfde situatie te kijken. Het heeft ervoor gezorgd dat ik een gesprek met mijn manager ben aangegaan en door zijn informatie heb ik meer zekerheid in mijn nieuwe rol gekregen. Ook merk ik een verandering in vergaderingen. Door mee te kijken in de richting waar mijn collega’s heen willen en me in te leven in hun perspectief, lukt het me geregeld om vragen te stellen. Ik voel minder weerstand en behoefte om me te verdedigen. Het levert ook meer positieve energie op in de vergadering en ik zit .’

Door (verander)druk en onzekerheid wordt je verdedigingsmechanismen aangesproken, zoals bij Albert gebeurde. Je wordt minder flexibel en zit minder lekker in je vel. Door fysiek en mentaal in beweging te komen, wat Albert tijdens de coaching heeft geoefend en vertaalde naar zijn werk, ontstaat er meer ruimte en krijg je meer informatie binnen. In beweging komen is een effectieve manier om weer lekker in je vel te komen, invloed op je eigen energie te hebben en het heft weer in eigen hand te nemen.

Herkenbaar?

Herken je het verhaal van Albert, wil jij in beweging en weer lekker in je vel komen? Kom dan een keer meedoen met de introductietraining Krachtig!, schrijf je in voor een training of informeer naar een individueel traject. Kijk op de website voor meer informatie.


Van je hoofd naar je lijf

Download nu gratis het e-book In balans door centreren en ontvang een extra MP3 met centreeroefening!


Karin KarisKarin Karis zet mensen duurzaam in beweging.
Haar insteek: van je hoofd naar je lijf!

Karin is expert op het gebied van embodied leadership. Leren waarbij je lijf de essentie is. Zij gelooft dat leiderschap ontstaat door bewust en actief richting te geven en verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die jij in je leven maakt.

Door onze houding en manier van bewegen te veranderen,
veranderen we de omgang met onszelf en de mensen om ons heen.