Het thema voor 2017

Al jaren heb ik de traditie om op 1 januari een nieuwjaarsrondje te maken langs alle vrienden en familie die op fietsafstand van me wonen. Ik gooi dan een kaartje door de bus met mijn thema voor het nieuwe jaar erop – de belangrijke mensen die verder weg wonen krijgen het gewoon met de post, trouwens.

In sync in 2017

In december is er dan ook altijd een klein deel van mijn hersencapaciteit bezig om dat thema voor het komende jaar te bepalen. Waar wil ik mijn aandacht op richten, wat wil ik laten groeien? Soms is het voor de hand liggend, andere jaren ontstaat er paniek als de kerstvakantie nadert en zich nog niets heeft aangediend. Dit jaar was ik er redelijk snel uit en ik het graag met je delen. Mijn thema voor 2017: in sync. Waarom in sync? Meerdere redenen, zowel zakelijk als privé.

Wat is in sync?

Misschien eerst even wat over in sync. Het is een afkorting van het Engelse woord ‘synchronize’, oftewel synchroniseren. Dit woord stamt af van het Grieks en betekent ‘samenvallen’. In vertalingen komen echter ook de woorden ‘harmonie’, ‘zonder wanklank of tegenstrijdigheid’ of ‘in overeenstemming zijn’ voor. Voor mij is in sync:

Dat wat je denkt, voelt en doet in overeenstemming is met wie je wilt zijn in deze wereld. Dat je zo vaak mogelijk handelt vanuit je beste zelf in overeenstemming met je omgeving.

En dat lijkt vanzelfsprekend. Maar is het vaak niet. Hoe vaak denk of zeg je niet het één en doe je het ander? Hoe vaak zegt je gevoel dat je iets niet moet doen en doe je het toch? Of handel je terwijl dat geen goed doet aan je omgeving? In sync is geen statische manier van zijn maar een proces van continue verandering en aanpassing. Maar steeds vanuit eenzelfde basis: wat vind ik belangrijk, hoe handel ik daar naar en draag ik bij een beter geheel.

Zakelijk in sync

In de afgelopen jaren heb ik hard gewerkt aan het opbouwen van Ki to Change. In die jaren heeft, wat ik doe en te bieden heb, zich steeds verder uitgekristalliseerd. Alles valt steeds meer op zijn plek en wordt een consistent geheel. Dit jaar werd me door de samenwerking met Danone Activia duidelijk wat ik eigenlijk doe, namelijk: mensen, teams en organisaties in sync helpen. En door dat zo te benoemen komt Ki to Change ook steeds meer in sync. 2017 wordt het jaar om dat verder uit te werken.

Persoonlijk in sync

Ki to Change is ontstaan doordat ik dichter bij mezelf kwam: wat ik doe is wie ik ben, wie ik ben wat ik doe. Maar, zoals ik al schreef, in sync zijn blijft een continue proces. Het is steeds in beweging door nieuwe inzichten, ervaringen en de veranderingen in de wereld. Ik merk dat de ontwikkelingen in de wereld me aansporen om te reflecteren op wat ik aan het doen ben. Ben ik bewust in de wereld aan het zetten wat ik belangrijk vind. Waar kan dat meer? En hoe kan ik mezelf ondersteunen in sync te blijven. 2017 vraagt om bewuste actie.

In sync in de wereld

Mijn hoop is dat de ontwikkelingen in Amerika, en vrees ook in Nederland, er voor zullen zorgen dat we bewuster laten horen en zien wat we belangrijk vinden. Hoe meer mensen dat doen hoe beter. Ik weet nog niet hoe we dat kunnen doen. Wel hoor ik de behoefte bij veel mensen bewust een bijdrage te leveren aan een maatschappij die meer in sync is.

Volgens mij gaat het erom dat we ons bewust zijn van de ‘voorgeselecteerde’ wereld waar we in leven en ons openstellen voor het verhaal van de ander. Dat is niet eenvoudig. Het vraagt om het verdragen van ongemakkelijkheid, je eigen oordeel los kunnen laten en naar andere meningen luisteren zonder meteen je eigen gelijk te willen halen. Hoe kunnen we in 2017 een bijdragen leveren aan een maatschappij die meer in sync is?

Wat is in sync voor jou?

Hoe zou jij in sync omschrijven? Wat verandert er als je in sync bent? En hoe kunnen we bijdragen aan én elkaar ondersteunen om een wereld te creëren die meer in sync is? Ben benieuwd naar je antwoorden.

Dit allemaal naar aanleiding van mijn nieuwjaarskaart-traditie. En een kaart is natuurlijk niets zonder persoonlijke boodschap. Deze is voor jou!

In sync

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Boek Je hoofd te lijf | Ki to Change            Bestel nu Je hoofd te lijf

Bestel voor 31 december jouw exemplaar van Je hoofd te lijf en betaal de introductieprijs* van € 19,95 (excl. verzendkosten).
Vanaf 1 januari € 25,90