Jouw overtuigingen maken van 2015 een succesjaar

Een tijd geleden was bij vrienden in Canada. Zij hadden een husky met de naam Nelson. Omdat hij geregeld van het erf de bossen in liep, en dat in die omgeving te gevaarlijk was, hadden ze een Invisible Fence laten installeren. Elke keer dat Nelson eroverheen liep, ging er een waarschuwingstoon af en kreeg hij een lichte en kortdurende elektrische schok. Ze hadden hem geleerd waar de afscheiding was en al snel ontweek hij deze onzichtbare grens. Hij kon nu vrij in de tuin rondlopen zonder dat hij het erf afliep. Mijn vrienden vertelden echter dat ze er na een tijd achterkwamen dat het systeem niet meer werkte. Toch bleef Nelson netjes in de tuin en haalde het niet in zijn hoofd om in de buurt te komen van het onzichtbare hek. Het hek was van een externe elektronische beperking, een interne beperking geworden in het Nelson’s hoofd.

Beperkende overtuigingen

Hierdoor ging ik nadenken over hoeveel beperkende overtuigingen ik in mijn hoofd zou hebben die me in mijn vrijheid beperken. Hoeveel van de dingen die ik in mijn hoofd heb, projecteer ik alsof ze een realistisch deel van de wereld zijn? En hoe zorgen ze ervoor dat ik mezelf vastzet in mijn persoonlijke ontwikkeling.

Ik kon ze onderverdelen in 3 groepen:

1. Overtuigingen over mezelf
Je wordt je vaak pas bewust van overtuigingen over jezelf in contact met anderen. Veel overtuigingen zijn er in geslopen tijdens je opvoeding en door de omgeving waarin je je bevindt. Alhoewel ik er al een aantal boven water heb zijn ze subtiel en geniepig. En voor ik het weet handel ik op basis van deze overtuigingen.

Een aantal die ik bij mezelf herken maar ook in mijn omgeving vaak hoor:

 • Laat ik daar maar niet aan beginnen, dat kan ik niet
 • Ik ben voor een dubbeltje geboren, dus word nooit een kwartje
 • Ik ben niet belangrijk genoeg om daar goed in te kunnen zijn
 • Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg

2. Overtuigingen over een ander
Niet alleen de overtuigingen over onszelf maar ook de overtuigingen die je hebt over iemand anders kunnen je beperken in wat je wilt bereiken. Hoe vaak merk ik niet dat ik naar aanleiding van iemands uiterlijk of zijn manier van praten gelijk een mening over deze persoon heb. Als ik hem of haar dan beter leer kennen blijkt het heel anders te zitten.

Een aantal algemene overtuigingen. Kijk eens welke je bij jezelf herkent.

 • Het heeft geen zin om te vragen. Hij zal toch wel te druk zijn voor een afspraak.
 • Hij blaast zo hoog van de toren, daar kan ik niet mee samenwerken.
 • Uit haar komt toch niets, die hoef je niet om hulp te vragen.
 • Zo iemand als hij is toch niet geinteresseerd in zo iemand als ik.

3. Overtuigingen over hoe de wereld in elkaar zit.
Ook je wereldbeeld kan er voor zorgen dat je jezelf niet (durft) te ontwikkelen. Verhalen die je van thuis uit hebt meegekregen, de opvattingen bij jullie op de werkvloer heersen hebben allemaal invloed op wat je wel en niet doet.
Als je altijd hebt meegekregen dat managers en bestuurders erop uit zijn je een loer te draaien dan zal het lastig voor je worden om zelf hoger op te komen.

 • Vrouwen zijn altijd zo emotioneel
 • Managers zijn nooit te vertrouwen, ze hebben altijd het slechtste met je voor.
 • Rijken hebben hun geld nooit op een eerlijke manier verdiend.
 • Wie succesvol wil zijn kan alleen maar hard en onverzettelijk zijn.

Ga op zoek naar je makkelijke excuses

Overtuigingen zijn niet per definitie slecht. Het gaat erom dat je leert onderscheiden wanneer de overtuigingen kloppen met de werkelijkheid en wanneer ze beperkend zijn. Beperkende overtuigingen worden namelijk, voor dat je het beseft, ingezet als excuus. Ze belemmeren je dan om nieuwe dingen te leren of te doen.

Wil jij van 2015 je succesjaar maken denk dan eens na in welke gebieden je vastloopt en vraag jezelf, “Welke overtuigingen heb ik die me tegenhouden om me in die gebieden te ontwikkelen? Kloppen die overtuigingen? En hoe kan ik mijn overtuigingen zo aanpassen dat ze me ondersteunen in de impact die ik wil hebben?

Welke overtuigingen ga jij aanpakken om van 2015 een bijzonder jaar te maken?

 

Fijne dag!

Karin

Wil jij beginnen bij jezelf?
Met meer richting en plezier in je werk en je leven staan?
Kom dan vrijdag 16 januari naar de populaire introductietraining Krachtig!
Een laagdrempelige manier om kennis te maken met de kracht van je lichaam en geest.

Meld je aan via info@kitochange.nl


Karin Karis - Van je hoofd naar je lijf

Karin Karis zet mensen in beweging.
Haar insteek: van je hoofd naar je lijf!

Karin is expert op het gebied van embodied leadership. Leren waarbij je lijf de essentie is. Zij gelooft dat leiderschap ontstaat door bewust en actief richting te geven en verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die jij in je leven maakt.

Door onze houding en manier van bewegen te veranderen, veranderen we de omgang met de mensen om ons heen.